Da samles styret til det årlige styremøtet lørdag 5.2.

Hvis noen har noen saker de ønsker å ta opp så gi beskjed.

Terje Mushom

President.