Gratulerer til Roy Berstad med fullt ryggmerke.

Terje Mushom

President