Da var endelig datoen satt for høsttreffet.

 

11-13. Oktober ble det i år.  Litt sent men vel verdt å vente på.

 

På høsttreffet avvikles også Årsmøtet.  Det høyeste beslutningsorganet vi har i klubben.

 

Terje Mushom

President