Da svært mange av klubbens medlemmer befinner seg på Imshoc i perioden fra 2. til 9. juni vil kontaktmuligheten den uken være veldig begrenset.

Mail vil ikke bli besvart og det samme gjelder innmelding o.l.

Beklager hvis det skulle medføre noen ulemper for dere.

Med vennlig hilsen

Terje Mushom

President.